CONTACTE · xavialvarez11@hotmail.com · 636 47 83 73

“Actor Barceloní, apassionat per les arts escèniques, influït per diferents escoles i mètodes

(des de Nancy Tuñón, Javier Daulte, Meisner, Mara Beleratelly...) que creu en la interpretació

com una possibilitat de transformació i en la creativitat i la imaginació com a

millor camí per arribar-hi”