a

MANU

Hamlet és mort no hi ha força de gravetat

(Ewald Palmetschofer)

HERMANO

Este no es un lugar adecuado para morir

(Albert Boronat)

DANNY

Danny i Roberta

(John Patrick Shanley)


Pau?

(La Quadra Màgica)

CONTACTE · xavialvarez11@hotmail.com · 636 47 83 73

Rojo o Negro

PIU

Quina vida! (Boy’s Life)